Mediation bij scheidingen

Scheiden door middel van mediation – wat is dat precies?

Echtscheidingsmediation is het gezamenlijk oplossen van de gevolgen van een (echt)scheiding door bemiddeling van een mediator (een bemiddelaar). Bijna altijd blijkt dat er voor elk geschil wel een acceptabele oplossing is. Het is echter niet altijd eenvoudig om die oplossing zelf te zien. Een scheidingsmediator slaagt hier vaak wel in, omdat hij buiten het conflict staat. De mediator neemt geen standpunt in, maar helpt de partijen gezamenlijk tot een oplossing te komen. Partijen kunnen op die manier na de scheiding weer een nieuwe toekomst opbouwen.

Voordelen van echtscheidingsmediation

Mediation wordt steeds vaker ingezet op verschillende rechtsgebieden. Binnen ons kantoor wordt mediation vooral toegepast bij echtscheidingen of beëindiging van een samenleving.

Het voordeel van echtscheidingsmediation is dat partijen zelf betrokken blijven bij de manier waarop het conflict wordt opgelost. Het wordt niet uit handen gegeven aan een derde (bijvoorbeeld de rechter), waarbij partijen moeten afwachten wat er over hen wordt beslist.

Voorwaarde voor echtscheidingsmediation is dat de betrokkenen zelf willen dat het conflict wordt opgelost en dat zij bereid zijn om constructief mee te werken aan een oplossing. De scheidingsmediator is onafhankelijk, onpartijdig en deskundig met betrekking tot het begeleiden van partijen in het scheidingsproces.

De voordelen van echtscheidingsmediation op een rij:

  • De rol die partijen zelf kunnen spelen;
  • Beheersing en besparing van de kosten;
  • De snelheid waarmee een oplossing kan worden bereikt;
  • Informele procedure;
  • Deskundige begeleiding;
  • Ruimte voor creatieve oplossingen;
  • Een gezamenlijke oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is.

Belang van het kind

Tijdens de mediation zal er ook aandacht zijn voor de emotionele aspecten van de scheiding. Als er kinderen bij de scheiding betrokken zijn dan zal de mediator daar uitdrukkelijk bij stilstaan. De belangen van de kinderen zijn een belangrijk onderdeel van het proces. De mediator voorziet u van de benodigde juridische informatie om tot goede afspraken over de kinderen te kunnen komen.

Vastleggen afspraken

Uw afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst echtscheidingsconvenant die wordt bekrachtigd door de rechter. De afspraken met betrekking tot de kinderen zullen worden vastgelegd in het ouderschapsplan. Ook die zal worden bekrachtigd door de rechter. Er wordt toegewerkt naar een lange termijn oplossing waar beide partijen achter staan. Dit zorgt voor meer draagvlak waardoor er minder discussie over de uitvoering van de afspraken ontstaat in de toekomst.

Meer weten over mediation?

Wilt u meer weten over echtscheidingsmediation, neem dan gerust contact met Martijn Mok. Hij is scheidingsmediator en aangesloten bij vFAS.

Indien u dat wenst bestaat de mogelijkheid van een vrijblijvend gratis (telefonisch) kennismakingsgesprek van maximaal 20 minuten. Martijn Mok vertelt u over zijn werkwijze, ervaring en kennis.

Groningen
Westersingel 49
050 - 318 52 86

Assen
Stationsstraat 9
0592 - 201 031

Vrijblijvend kennismakingsgesprek?
Plaats een terugbelverzoek of bel
050 - 318 52 86