Zorg- en

contactregeling

Wat is het verschil tussen een omgangsregeling en een zorgregeling ?

Als ouders samen het ouderlijk gezag over de kinderen hebben en houden na de scheiding, zoals meestal het geval is, dan noem je de afspraken over de verdeling van de zorg na de scheiding: een zorgregeling. Er moet dus gezamenlijk gezag zijn wanneer men spreekt van een zorgregeling. 

Hoe u de zorg en opvoeding concreet verdeelt beschrijft u in een zorgregeling. Deze zorgregeling is een onderdeel van het ouderschapsplan. De wetgever gaat uit van “gelijkwaardig ouderschap”. Gelijkwaardig ouderschap betekent echter geen strikte 50/50-regeling. Voor een zorgregeling is co-ouderschap dus geen vereiste. 

Soms heeft slechts één ouder gezag over de kinderen. Meestal is dit de moeder. Zij heeft dan eenhoofdig gezag. In het geval ouders niet samen het gezag hebben maar wel afspraken maken over wanneer de ouder zonder gezag zijn kind ziet, spreken we over een omgangsregeling. Van een omgangsregeling spreekt men dus wanneer ouders géén gezamenlijk gezag hebben. 

Ook wanneer niet allebei de ouders het gezag over de kinderen hebben, kunnen ouders een omgangsregeling voor de kinderen met elkaar afspreken wanneer ze uit elkaar gaan. Sterker nog; het is meestal in het belang van het kind dat het contact met beide ouders houdt na een scheiding. Dit staat los van het gezag. Wanneer de ouder met gezag weigert om omgang toe te staan, kan de ouder zonder gezag een omgangregeling vragen aan de rechter. Onze advocaten kunnen u hierover adviseren en u hierin bijstaan.

Welke zorgregeling of omgangsregeling is passend ?

Voor uw kind is het in principe van belang om contact te hebben met zijn beide ouders. Hoe u de zorgtaken verdeeld staat niet in de wet. Ouders zijn geheel vrij in het bepalen van de zorgregeling/omgangsregeling die zij willen overeenkomen. 

Wat een passende zorgregeling/omgangsregeling is hangt van verschillende factoren af, zoals: de leeftijd van uw kind, de afstand tussen u en uw ex-partner, de werktijden van u en uw ex-partner en de schooltijden van uw kind.

Wat is co-ouderschap ?

Co-ouderschap is een zorgregeling waarbij de kinderen ongeveer evenveel verblijven bij beide ouders. Bij deze regeling delen jullie als gescheiden ouders samen de zorg- en opvoedingstaken, waarbij de kinderen bij beide ouders ongeveer evenveel tijd verblijven. Deze zorgregeling is echter niet voor iedereen en niet voor ieder kind weggelegd.

Hoe kan een zorgregeling of omgangsregeling gewijzigd worden ?

Het kan voorkomen dat de zorgregeling of omgangsregeling niet meer werkt. Dit kan het geval zijn omdat een ouder de regeling niet nakomt, een ouder is verhuisd, de regeling niet past bij de kinderen of de behoeften van uw kind zijn veranderd. 

Het is belangrijk om als ouders eerst te proberen in onderling overleg afspraken te maken over een andere regeling. De nieuwe afspraken worden vervolgens op papier vastgelegd. Lukt dit niet, dan kan de hulp van een advocaat of mediator ingeroepen worden en kan aan de rechtbank worden verzocht om de zorgregeling te wijzigen. Bij de wijziging van de regeling gaat het er vooral om dat het belang van de kinderen in het oog gehouden wordt.

Wat kan ik doen als de andere ouder de zorgregeling of omgangsregeling niet nakomt ?

Het staat buiten kijf dat het in het belang van de kinderen is dat beide ouders de afspraken die in het ouderschapsplan zijn vastgelegd, nakomen en daar zorgvuldig in zijn. 

Wanneer de andere ouder blijft weigeren om de kinderen te brengen / te halen kan een juridische procedure soms uw enige mogelijkheid zijn. De ouder die wil dat de andere ouder de regeling nakomt, kan ervoor kiezen om een kort geding aan te spannen tegen de andere ouder waarin je nakoming vordert van de omgangsregeling/zorgregeling. Ook kan er een bodemprocedure worden opgestart bij de rechtbank waarin tevens om een spoed procedure wordt gevraagd (dit noemt een “voorlopige voorziening”). Aan het nakomen van de omgangsregeling/zorgregeling kan een dwangsom worden verbonden. Een dwangsom wordt opgelegd voor iedere dag dat de regeling niet wordt nagekomen. Een dwangsom wordt overigens niet verrekend met kinderalimentatie.

Kennismaken ?

Neem vrijblijvend contact op met een van onze advocaten of mediators.
Wij vertellen graag wat wij voor u kunnen betekenen.

Scheiden en Mediation: een vreedzame scheiding

Is mediation de oplossing voor een vreedzame scheiding? Een scheiding is een emotioneel en vaak moeilijk proces. Het kan leiden tot conflicten, bitterheid en langdurige...

Gezamenlijk gezag – het klemcriterium

De Hoge Raad oordeelde al eerder over het toewijzen van gezamenlijk gezag. De Hoge Raad ging specifiek in op de vraag of gezamenlijk gezag toch mogelijk is als voldaan wordt aan...
Meer_mist

De legitieme portie

Het onterfde kind heeft recht op een legitieme portie. De legitieme portie is de helft van het erfdeel waar het kind recht op zou hebben gehad als hij niet onterfd was. De...