Erkenning

Wat betekent erkenning ?

Het erkennen van uw kind betekent dat u de juridische ouder van uw kind wordt. U krijgt dan rechten en plichten, waaronder:

  • tussen u en uw kind ontstaan een familierechtelijke betrekking (een juridische band);
  • u heeft een onderhoudsplicht voor uw kind;
  • u en uw kind worden elkaars wettelijke erfgenamen.

Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft is de vader automatisch ook de juridische ouder van het kind. In het geval u niet getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap heeft is de biologische vader volgens de wet niet automatisch de juridische vader. Hiervoor is de erkenning van uw kind noodzakelijk.

Wanneer kan ik mijn kind erkennen ?

Erkennen kan voor de geboorte, direct na de geboorte, maar het kan ook later, zelfs als de kinderen wat ouder zijn.

Voor het erkennen van uw kind heeft u toestemming nodig (meestal van de moeder). Voor kinderen tot twaalf jaar is alleen de toestemming van de moeder nodig. Bij kinderen tussen de 12 en 16 jaar moeten moeder en kind het allebei goedkeuren. Vanaf zestien jaar mag het kind zelfstandig toestemming voor de erkenning geven.

Wat kan ik doen als de moeder niet meewerkt aan de erkenning ?

Als de moeder weigert om toestemming te verlenen voor de erkenning door de vader, kan de vader ‘vervangende toestemming tot erkenning’ aan de rechtbank vragen. Een voorwaarde is wel dat de vader ook de verwekker van het kind is.

Kennismaken ?

Neem vrijblijvend contact op met een van onze advocaten of mediators.
Wij vertellen graag wat wij voor u kunnen betekenen.

Scheiden en Mediation: een vreedzame scheiding

Is mediation de oplossing voor een vreedzame scheiding? Een scheiding is een emotioneel en vaak moeilijk proces. Het kan leiden tot conflicten, bitterheid en langdurige...

Gezamenlijk gezag – het klemcriterium

De Hoge Raad oordeelde al eerder over het toewijzen van gezamenlijk gezag. De Hoge Raad ging specifiek in op de vraag of gezamenlijk gezag toch mogelijk is als voldaan wordt aan...
Meer_mist

De legitieme portie

Het onterfde kind heeft recht op een legitieme portie. De legitieme portie is de helft van het erfdeel waar het kind recht op zou hebben gehad als hij niet onterfd was. De...