Arbeidsrecht

Arbeidsrecht & Ontslagrecht

Arbeidsconflicten hebben vaak grote impact op degene die het aangaat. Een arbeidsconflict zorgt daarnaast vaak voor een grote mate van onrust op de werkvloer. Onze advocaten kennen beide kanten van de medaille. De advocaten beschikken over zeer gedegen kennis van en ervaring op het gebied van het arbeidsrecht en ontslagrecht.

Vaak wordt een advocaat pas bij een zaak betrokken als er al langere tijd sprake is van problemen of als er al een verstoorde arbeidsverhouding / arbeidsconflict is. Het is verstandig om een arbeidsrechtadvocaat zo spoedig mogelijk bij een dreigend ontslag te betrekken; niet zelden worden op die manier een arbeidsconflict, ontslag en/of hoge kosten voorkomen. 

Wat kunnen wij voor u als werknemer betekenen ?

Onze advocaten kunnen u helpen als:

 • u wordt geconfronteerd met (dreigend) ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden, ongeschiktheid of onvoldoende functioneren;
 • u op staande voet wordt ontslagen;
 • u geadviseerd wenst te worden bij een onderhandeling met uw werkgever over een beëindigingsregeling (vaststellingsovereenkomst), bijvoorbeeld met betrekking tot de kantonrechtenformule (ontslagvergoeding) en/of de fictieve opzegtermijn;
 • door uw werkgever een verzoekschrift tot ontbinding van uw arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter is ingediend;
 • uw werkgever een aanvraag voor een ontslagvergunning bij UWV Werkbedrijf heeft ingediend;
 • uw werkgever de inhoud van uw arbeidsovereenkomst (met betrekking tot bijvoorbeeld uw loon, functie, werkplek of standplaats) wil wijzigen;
 • u een meningsverschil heeft met uw werkgever over de CAO, de hoogte van uw salaris of de wederzijdse verplichtingen bij ziekte en re-integratie;
 • u een conflict met uw vorige werkgever heeft over een concurrentiebeding, relatiebeding of over de proeftijd.

Wat kunnen wij voor u als werkgever betekenen ?

Onze advocaten kunnen u helpen als:

 • u wordt geconfronteerd met een bedrijfseconomische noodzaak om in te grijpen in grootte of organisatie van uw bedrijf;
 • u meent dat er goede gronden zijn om de inhoud van de arbeidsovereenkomst met (één of meer van) uw werknemer(s) te wijzigen;
 • u een meningsverschil heeft met het UWV of met een of meer werknemers over arbeidsongeschiktheid of re-integratie;
 • u wenst aan te koersen op beëindiging van de arbeidsovereenkomst / ontslag met één (of meer) van uw werknemers, omdat u meent dat daarvoor goede gronden aanwezig zijn.

Onze advocaten streven normaliter allereerst naar een snelle, en voor alle betrokken partijen, acceptabele regeling. Daarbij staat uiteraard uw belang voorop. Mocht een regeling treffen niet lukken, dan gaan wij de confrontatie niet uit de weg. Dat kan een gerechtelijke procedure betekenen. Ook daarbij kunt u rekenen op de gedegen kennis en ervaring van onze advocaten.

Of u nu werkgever of werknemer bent: het is zaak om bij een dreigend of al gerezen arbeidsconflict snel en adequaat te handelen. Onze arbeidsrechtadvocaten kunnen u snel, efficiënt en bovendien tegen een concurrerend tarief bijstaan. En doorgaans al onmiddellijk met u de te volgen strategie bespreken.

Kennismaken ?

Op zoek naar een advocaat arbeidsrecht ?  Neem dan nu contact op met een van onze specialisten in Groningen of Assen.

Scheiden en Mediation: een vreedzame scheiding

Is mediation de oplossing voor een vreedzame scheiding? Een scheiding is een emotioneel en vaak moeilijk proces. Het kan leiden tot conflicten, bitterheid en langdurige...

Gezamenlijk gezag – het klemcriterium

De Hoge Raad oordeelde al eerder over het toewijzen van gezamenlijk gezag. De Hoge Raad ging specifiek in op de vraag of gezamenlijk gezag toch mogelijk is als voldaan wordt aan...
Meer_mist

De legitieme portie

Het onterfde kind heeft recht op een legitieme portie. De legitieme portie is de helft van het erfdeel waar het kind recht op zou hebben gehad als hij niet onterfd was. De...