Gezamenlijk gezag – het klemcriterium

door | 10 jul 2023 | Familierecht

De Hoge Raad oordeelde al eerder over het toewijzen van gezamenlijk gezag. De Hoge Raad ging specifiek in op de vraag of gezamenlijk gezag toch mogelijk is als voldaan wordt aan het zogenoemde ‘klemcriterium’. Wat betekent dit precies?

Het ouderlijk gezag houdt in dat ouders samen verantwoordelijk zijn voor de verzorging en opvoeding van het kind. Daarnaast kan de ouder officiële handelingen verrichten namens het kind. Indien ouders niet samen het gazag uitoefenen kan dit in onderling overleg alsnog geregeld worden. Als de moeder niet wil meewerken aan het regelen van het gezamelijk gezag, kan de rechter verzocht worden dit alsnog te beslissen.

Uitgangspunt is gezamenlijk gezag

Uitgangspunt is dat het gezamenlijk gezag van ouders in het belang van het kind is. De wet bepaalt dat een verzoek tot gezamenlijk gezag slechts wordt afgewezen als het kind klem of verloren raakt tussen de ouders.

De Hoge Raad heeft op 27 maart 2020 (ECLI:NL:HR:2020:533) bepaald dat indien het kind klem of verloren dreigt te raken tussen de ouders dit niet automatisch betekent dat het verzoek tot gezamenlijk gezag wordt afgewezen. Ook als is voldaan aan het klemcriterium, heeft de rechter volgens de Hoge Raad ruimte om het gezamenlijk gezag in stand te laten.

In deze zaak bij de Hoge Raad gaf de met het gezag belaste ouder de andere ouder op geen enkele wijze een opening om betrokken te zijn bij het leven van het kind. Ondanks dat de kans bestaat dat het kind klem of verloren raakt tussen de twee ouders, leidt eenhoofdig gezag ertoe dat de ene ouder uit het leven van het kind wordt geweerd. In dergelijke gevallen heeft de rechter volgens de Hoge Raad de ruimte om in te schatten welke oplossing het belang van het kind vermoedelijk het minst zal schaden.

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande vragen over gezamenlijk gezag? Neem dan gerust contact op met een van onze gespecialiseerde familierechtadvocaten.

Martijn Mok

Martijn Mok

Advocaat - mediator

Westersingel 49
9718 CE Groningen
050 - 211 09 84
[email protected]

Laatste Blogs

Scheiden en Mediation: een vreedzame scheiding

Is mediation de oplossing voor een vreedzame scheiding? Een scheiding is een emotioneel en vaak moeilijk proces. Het...

De legitieme portie

Het onterfde kind heeft recht op een legitieme portie. De legitieme portie is de helft van het erfdeel waar het kind...

Hoe wordt een erfenis zuiver aanvaard ?

Hoe wordt een erfenis zuiver aanvaard ? Als erfgenaam heeft u de navolgende keuzes wat betreft het aanvaarden van de...