Hoofdverblijf

Wat is het hoofdverblijf van een kind ?

Een kind heeft hoofdverblijf (gewone verblijfplaats) bij de ouder bij wie hij/zij het grootste gedeelte van de tijd verblijft (tenzij die ouder niet het ouderlijk gezag heeft). Bij die ouder heeft het minderjarige kind volgens de wet ook zijn/haar woonplaats. Als het hoofdverblijf door de rechter is vastgesteld, zal het kind op dat adres ook bij de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) moeten zijn (of worden) ingeschreven.

Aan het hoofdverblijf en/of het GBA-adres van een kind kunnen (financiële) gevolgen verbonden zijn, waaronder de vraag of u in aanmerking komt voor inkomensafhankelijke combinatiekorting, alleenstaande ouder korting, toeslagen (kindgebonden budget) en kinderbijslag. Kijkt u voor meer informatie op www.belastingdienst.nl.

Mag een kind kiezen waar hij wil wonen?

Als er tussen u en uw ex-partner een geschil is over bij wie uw kind zijn of haar hoofdverblijf zal hebben, kan dit meningsverschil aan de rechtbank worden voorgelegd. Als uw kind 12 jaar en ouder is wordt uw kind uitgenodigd voor een kindgesprek waarin de rechtbank naar de mening van uw kind zal vragen over zijn of haar hoofdverblijfplaats. Het is niet zo dat uw kind vanaf 12 jaar dit zelfstandig mag beslissen. Waar uw kind zijn hoofdverblijfplaats heeft is een beslissing die ouders samen moeten nemen.

Kennismaken ?

Neem vrijblijvend contact op met een van onze advocaten of mediators.
Wij vertellen graag wat wij voor u kunnen betekenen.

Scheiden en Mediation: een vreedzame scheiding

Is mediation de oplossing voor een vreedzame scheiding? Een scheiding is een emotioneel en vaak moeilijk proces. Het kan leiden tot conflicten, bitterheid en langdurige...

Gezamenlijk gezag – het klemcriterium

De Hoge Raad oordeelde al eerder over het toewijzen van gezamenlijk gezag. De Hoge Raad ging specifiek in op de vraag of gezamenlijk gezag toch mogelijk is als voldaan wordt aan...
Meer_mist

De legitieme portie

Het onterfde kind heeft recht op een legitieme portie. De legitieme portie is de helft van het erfdeel waar het kind recht op zou hebben gehad als hij niet onterfd was. De...