Ouderschapsplan

Ouderschapsplan

Voor ouders van minderjarige kinderen is het opstellen van een ouderschapsplan van belang (en verplicht). Dit geldt voor gehuwde, geregistreerde en samenwonende ouders met gezamenlijk gezag.

De afspraken hebben niet alleen betrekking op de financiële gevolgen (eventueel te betalen kinderalimentatie), maar bijvoorbeeld ook op het hoofdverblijf van de kinderen, de uitoefening van het ouderlijk gezag en de zorg- en contactregeling. Het gaat in de kern dus over alle aspecten van de verzorging en opvoeding van de kinderen.

Een ouderschapsplan moet volgens de wet in ieder geval de volgende onderwerpen bevatten:

  • bij welke ouder uw kind gaat wonen en ingeschreven staat (doorklikken pagina hoofdverblijf);
  • de verdeling van de verzorging en opvoeding van de kinderen (doorklikken pagina zorg- en contactregeling)
  • de kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen (kinderalimentatie) (doorklikken naar die pagina);
  • hoe ouders beslissingen nemen met elkaar (doorklikken pagina gezamenlijk gezag) elkaar informeren en consulteren over de kinderen;

Daarnaast kunnen in het ouderschapsplan ook andere afspraken vastgelegd worden. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan afspraken over:

  • de wijze waarop het kind wordt opgevoed;
  • uitgangspunten voor het maken van een toekomstige schoolkeuze;
  • uitgangspunten voor toekomstige verhuizingen;
  • hoe om te gaan met bijzondere uitgaven;

Kortom, de afspraken in een ouderschapsplan kunnen variëren van algemeen tot zeer specifiek. In de praktijk blijkt het vooral van belang dat de afspraken die ouders in een ouderschapsplan opnemen duidelijk geformuleerd zijn. Veel discussies die naderhand ontstaan hebben te maken met het feit dat ouders allebei iets anders verstaan onder een gemaakte afspraak. Daarnaast dienen ouders zich ervan bewust te zijn dat een ouderschapsplan in de toekomst bijna altijd bijstelling behoeft. De situatie dat het inkomen van één van de ouders verandert, kan bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de afspraken over de te betalen kinderalimentatie aangepast moeten worden.

Geschillen over het ouderschapsplan

Als u en uw ex-partner een ouderschapsplan hebben opgesteld komt het voor dat hier nadien meningsverschillen over ontstaat of dat het ouderschapsplan niet meer passend is bij uw situatie. In het laatste geval spreken we over een wijziging van omstandigheden. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat u gelet op de leeftijd van uw kinderen een andere verdeling van de verzorging en opvoeding wenst af te spreken. Of komt het voor dat een ouder meer of minder is gaan verdienen waardoor de kinderalimentatie niet meer passend is. In deze gevallen kunnen onze advocaten u, gelet op de gewijzigde omstandigheden, adviseren over een aangepast ouderschapslan. 

Het doel zal zijn om in overleg met uw ex-partner tot een gewijzigd ouderschapslan te komen. Lukt dit niet? Dan kan aan de rechtbank worden verzocht om een beslissing te nemen over de wijziging van de zorg- en contactregeling of wijziging van de kinderalimentatie. 

Onze advocaten kunnen u adviseren bij het opstellen van een ouderschapsplan of u voorzien van advies over het wijzigen van het ouderschapsplan. Neem gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft

Kennismaken ?

Neem vrijblijvend contact op met een van onze advocaten of mediators.
Wij vertellen graag wat wij voor u kunnen betekenen.

Scheiden en Mediation: een vreedzame scheiding

Is mediation de oplossing voor een vreedzame scheiding? Een scheiding is een emotioneel en vaak moeilijk proces. Het kan leiden tot conflicten, bitterheid en langdurige...

Gezamenlijk gezag – het klemcriterium

De Hoge Raad oordeelde al eerder over het toewijzen van gezamenlijk gezag. De Hoge Raad ging specifiek in op de vraag of gezamenlijk gezag toch mogelijk is als voldaan wordt aan...
Meer_mist

De legitieme portie

Het onterfde kind heeft recht op een legitieme portie. De legitieme portie is de helft van het erfdeel waar het kind recht op zou hebben gehad als hij niet onterfd was. De...