Partneralimentatie

Wat is partneralimentatie ?

Met betrekking tot eventueel te betalen dan wel te ontvangen partneralimentatie kunnen veel vragen ontstaan. Wat is partneralimentatie? Heeft u recht op partneralimentatie of moet u juist partneralimentatie betalen? En om welk bedrag voor welke periode gaat het dan?

Partneralimentatie is een bijdrage van de ene partner aan de andere partner in de kosten van zijn/haar levensonderhoud. Na de scheiding bestaat er een plicht op grond van de wet om alimentatie te betalen aan de partner die niet zelf in zijn/haar levensonderhoud kan voorzien. Hierbij wordt rekening gehouden met de levensstandaard ten tijde van het huwelijk. 

Tussen de partners kan overeenstemming worden bereikt over het te betalen bedrag, maar het bedrag kan ook worden berekend door een advocaat of mediator op basis van de behoefte en draagkracht van de beide partijen. De gemaakte afspraken met betrekking tot partneralimentatie worden opgenomen in het echtscheidingsconvenant. De afspraken zijn uiteraard bindend.

Wat is de hoogte van de partneralimentatie ?

Bij de bepaling van de hoogte van de partneralimentatie spelen verschillende factoren een rol. De hoogte van de alimentatie is afhankelijk van de behoefte (dat wat u of uw ex-partner nodig heeft om verder te leven op de manier zoals hij/zij gewend was tijdens het huwelijk), maar ook wat van u of uw ex-partner verwacht mag worden dat hij of zij kan verdienen en daarnaast de draagkracht van u of van uw ex-partner; wat kan hij betalen?

Om deze draagkracht te berekenen moet in de eerste plaats het inkomen worden vastgesteld. Dat is het inkomen uit arbeid dat een werknemer in loondienst ontvangt. Een ondernemer die een eigen B.V. heeft, is doorgaans in loondienst bij zijn eigen B.V. Als directeur van zijn eigen onderneming, stelt hij ook zelf de hoogte van zijn salaris vast. Daarom wordt niet alleen gekeken naar zijn salaris, maar ook naar de resultaten in de onderneming.

Hoe lang moet ik partneralimentatie betalen of hoelang ontvang ik partneralimentatie ?

Ook over de duur van de partneralimentatie kunnen de partijen zelf afspraken maken. Indien er geen afspraken worden gemaakt, geldt vanaf 1 januari 2020 in beginsel een alimentatieplicht van 5 jaar, vanaf het moment dat de echtscheiding is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Het bedrag aan partneralimentatie wordt elk jaar geïndexeerd, dat wil zeggen dat de alimentatie wordt aangepast aan de gemiddelde loonstijging.

Hoe kan de partneralimentatie worden gewijzigd ?

Wanneer er na de scheiding een wijziging in uw financiële- of gezinssituatie plaatsvindt, kan worden bekeken of het redelijk is dat het bedrag aan partneralimentatie wordt gewijzigd. Op basis van de actuele financiële gegevens en de samenstelling van het gezin wordt dan een nieuwe draagkrachtberekening gemaakt.

Kennismaken ?

Neem vrijblijvend contact op met een van onze advocaten of mediators.
Wij vertellen graag wat wij voor u kunnen betekenen.

Scheiden en Mediation: een vreedzame scheiding

Is mediation de oplossing voor een vreedzame scheiding? Een scheiding is een emotioneel en vaak moeilijk proces. Het kan leiden tot conflicten, bitterheid en langdurige...

Gezamenlijk gezag – het klemcriterium

De Hoge Raad oordeelde al eerder over het toewijzen van gezamenlijk gezag. De Hoge Raad ging specifiek in op de vraag of gezamenlijk gezag toch mogelijk is als voldaan wordt aan...
Meer_mist

De legitieme portie

Het onterfde kind heeft recht op een legitieme portie. De legitieme portie is de helft van het erfdeel waar het kind recht op zou hebben gehad als hij niet onterfd was. De...