Nieuws

Gezamenlijk gezag – het klemcriterium

Gezamenlijk gezag – het klemcriterium

De Hoge Raad oordeelde al eerder over het toewijzen van gezamenlijk gezag. De Hoge Raad ging specifiek in op de vraag of gezamenlijk gezag toch mogelijk is als voldaan wordt aan het zogenoemde ‘klemcriterium’. Wat betekent dit precies? Het ouderlijk gezag houdt in dat...

Lees meer
De legitieme portie

De legitieme portie

Het onterfde kind heeft recht op een legitieme portie. De legitieme portie is de helft van het erfdeel waar het kind recht op zou hebben gehad als hij niet onterfd was. De legitieme portie geeft recht op een geldvordering. Een onterfd kind moet wel een beroep doen op...

Lees meer
Hoe wordt een erfenis zuiver aanvaard ?

Hoe wordt een erfenis zuiver aanvaard ?

Hoe wordt een erfenis zuiver aanvaard ? Als erfgenaam heeft u de navolgende keuzes wat betreft het aanvaarden van de nalatenschap (ook wel: erfenis): De nalatenschap zuiver aanvaarden; Aanvaarden ‘onder het voorrecht van boedelbeschrijving’ (ook wel: beneficiaire...

Lees meer
De procedure na een uitspraak van de huurcommissie

De procedure na een uitspraak van de huurcommissie

Geschillen tussen huurders en verhuurders met betrekking tot sociale huurwoningen worden door de huurcommissie beoordeeld. Voorbeelden van geschillen die aan de huurcommissie kunnen worden voorgelegd zijn geschillen over o.a. de huur, huurverhoging, huurprijsverlaging...

Lees meer