Nieuws

Wetsvoorstel erfgenamen beter beschermd

Wetsvoorstel erfgenamen beter beschermd Op 11 juni 2015 is een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer met als doel dat erfgenamen beter beschermd worden tegen een zogenaamde schuldenerfenis. Een erfenis waarbij de schulden hoger zijn dan de baten. Het gebeurt…

Stilzwijgende zuivere aanvaarding nalatenschap

Stilzwijgende zuivere aanvaarding nalatenschap door maaltijd op de sterfdag? Erfgenamen hebben drie keuzes bij de aanvaarding van de nalatenschap. Zij kunnen de nalatenschap verwerpen, in welk geval zij geen recht hebben op de bezittingen maar ook niet aangesproken kunnen worden…

Partneralimentatie en lotsverbondenheid

Tijdens een echtscheidingsprocedure wordt met regelmaat verzocht om betaling van partneralimentatie. De grond voor het vaststellen van partneralimentatie is gelegen in de lotsverbondenheid die door een huwelijk ontstaat. Uit de rechtspraak blijkt dat er feiten en omstandigheden kunnen zijn die er…

Vernietigen erkenning

Kan de erkenning door de niet biologische vader vernietigd worden? De casus is als volgt. Een man en vrouw hebben een relatie gehad. Nadat de relatie was geëindigd is er een kind geboren waarvan de man de biologische vader is. Tijdens de…

Alimentatie en verhaalsbijdrage

Moet u toch alimentatie betalen terwijl uw ex daar van af heeft gezien in het echtscheidingsconvenant? Onlangs heeft het gerechtshof in ‘s-Hertogenbosch nog weer eens bevestigd dat de afspraken van ex-echtgenoten om over en weer geen alimentatie te betalen niet…

Steunvorderingen bij een faillissementsaanvraag

Welke vorderingen zijn geschikt als steunvordering voor een faillissementsaanvraag? Om het faillissement van uw debiteur aan te vragen moet uw debiteur verkeren in een toestand dat hij is opgehouden te betalen. Het is aan de aanvrager van het faillissement om dit…

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie Bij het vaststellen van de hoogte van te betalen kinderalimentatie wordt door de rechter gebruik gemaakt van de ‘TREMAnormen‘. De TREMAnormen zijn richtlijnen die door de Expertgroep Alimentatienormen zijn vastgesteld. In deze expertgroep zitten familierechters die gespecialiseerd zijn alimentatiezaken….

Alimentatie en schulden

Zijn schulden van invloed op het vaststellen van de hoogte van alimentatie? Schulden verminderen over het algemeen de mogelijkheid tot het betalen van alimentatie. In de rechtszaal wordt door advocaten nogal eens gediscussieerd over de vraag of bepaalde schulden wel…

Page 1of 2: 1 2