Faillissementsrecht

Faillissements

recht

Faillissementsrecht bij Meerburg & Mok advocaten ?

De rechtbank benoemt bewindvoerders en curatoren in surséances en faillissementen en in geval van wettelijke schuldsanering. Deze wettelijke taak wordt door onze insolventierecht-advocaten en bewindvoerders uitgevoerd.

Wanneer wordt een faillissement uitgesproken?

 • Er moet sprake zijn van meerere schuldeisers;
 • De schulenaar moet verkeren in een toestand dat hij is opgehouden te betalen

Wat voor gevolgen heeft een faillissement ?

 • De schuldenaar verliest het beheer over zijn vermogen op de dag dat zijn faillissement is uitgesproken;
 • De curator heeft tot taak het beheer en de vereffening van het vermogen van de gefailleerde;
 • De curator maakt het vermogen te gelde en verdeelt de opbrengst daarvan onder de schuldeisers;
 • Bij de verdeling wordt rekening gehouden met de wettelijke rangorde van schuldeisers.

Wat is de positie van echtgenoten en geregistreerd partners in een faillissement ?

 • Faillissement van een in enige gemeenschap gehuwde echtgenoot of geregistreerd partner wordt behandeld als een faillissement van die gemeenschap;
 • Echtgenoot of geregistreerd partner is niet failliet;
 • Niet failliete partner kan alle goederen die hem toebehoren en niet in de gemeenschap vallen terugnemen. Normale regels van bewijsrecht zijn van toepassing.

Wat is de positie van de gefaillieerde ten opzichte van de curator ?

 • De belangen van de schuldeisers staan centraal;
 • Gefailleerde heeft een in de wet vastgelegde inlichtingenplicht;
 • Post gefailleerde komt als gevolg van de postblokkade bij de curator en wordt opengemaakt.

Wanneer wordt een faillissement opgeheven ?

 • Faillissement wordt over het algemeen opgeheven wegens gebrek aan baten;
 • De schulden blijven bestaan en de schuldeisers verhalen zich weer rechtstreeks op het vermogen van de schuldenaar.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de faillietverklaring ?

 • U kunt binnen 14 dagen na faillietverklaring in verzet bij de rechtbank die het faillissement heeft uitgesproken. Onze insolventierecht-advocaten kunnen u in deze procedure bijstaan.

Kennismaken ?

Op zoek naar een advocaat faillissementsrecht? Neem dan nu contact op met een van onze specialisten in Groningen of Assen.

Scheiden en Mediation: een vreedzame scheiding

Is mediation de oplossing voor een vreedzame scheiding? Een scheiding is een emotioneel en vaak moeilijk proces. Het kan leiden tot conflicten, bitterheid en langdurige...

Gezamenlijk gezag – het klemcriterium

De Hoge Raad oordeelde al eerder over het toewijzen van gezamenlijk gezag. De Hoge Raad ging specifiek in op de vraag of gezamenlijk gezag toch mogelijk is als voldaan wordt aan...
Meer_mist

De legitieme portie

Het onterfde kind heeft recht op een legitieme portie. De legitieme portie is de helft van het erfdeel waar het kind recht op zou hebben gehad als hij niet onterfd was. De...