Ouderlijk Gezag

Wat betekent het ouderlijk gezag ?

Gezag betekent dat u als ouder verantwoordelijk bent voor de verzorging en opvoeding van uw minderjarige kind. Daarnaast mag u als ouder officiële handelingen uitvoeren voor uw kind. Bij dit laatste kunt u denken aan de beslissing over de schoolkeuze, medische behandeling of de aanvraag van een paspoort.

Heb ik automatisch het ouderlijk gezag over mijn kind?

Getrouwde ouders of ouders met geregistreerd partnerschap hebben automatisch samen het ouderlijk gezag over de kinderen. De vader is in deze situaties ook meteen de juridische vader van het kind en hoeft het kind dus niet ook nog te erkennen. Na een scheiding behouden ze dat (in bijna alle gevallen) allebei. 

Woont u samen zonder huwelijk/geregistreerd partnerschap, dan heeft alleen de moeder automatisch het ouderlijk gezag. De vader moet het kind eerst erkennen en kan daarna met toestemming van de moeder het gezamenlijk gezag aanvragen bij de rechtbank.

Hoe kan ik ouderlijk gezag over mijn kind krijgen ?

Als u niet met het ouderlijk gezag belast bent over uw kind, kunt u samen met de moeder van uw kind het gezamenlijk gezag regelelen. Via het digitaal loket Rechtspraak.nl kunt u met de moeder gezamenlijk gezag aanvragen over uw kind. Dat kost geen geld. Met DigiD krijgt u toegang tot het digitale formulier ‘Aanvragen gezamenlijk gezag’. 

Als de rechtbank uw aanvraag goedkeurt, komt dat in het openbare Centraal Gezagsregister te staan. Vanaf dat moment bent u samen met de moeder van uw kind belast met het ouderlijk gezag. 

Indien het u als ouders niet lukt om het gezamenlijk gezag in onderling overleg te regelen, kunt de rechtbank verzoeken om u als vader met het ouderlijk gezag te belasten. Uitgangspunt is dat het gezamenlijk gezag van de ouders in het belang van het kind is. Volgens vaste jurisprudentie is gezamenlijk gezag van ouders de norm en is eenhoofdig gezag de uitzondering. Dit is niet alleen bevestigd in een uitspraak van de Hoge Raad van 27 maart 2020 (HR 27 maart 2020, ECLI:NL:HR:2020:533), maar er is ook een wetsvoorstel aangenomen in de Tweede Kamer en Eerste Kamer waarin wordt geregeld dat ongehuwde partners bij erkenning van een kind automatisch het gezamenlijk gezag krijgen. 

Een verzoek om te komen tot gezamenlijk gezag kan alleen worden afgewezen in de volgende situaties:

  • wanneer er sprake zou zijn van een onaanvaardbaar risico dat een kind tussen zijn of haar ouders klem of verloren zal raken als het gezag gezamenlijk wordt uitgeoefend en niet te verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd verbetering in kan komen;
  • wanneer afwijzing van een verzoek tot gezamenlijk op een andere manier in het belang van het kind noodzakelijk zou zijn.

Wat klem of verloren exact is, is niet verder gedefinieerd in de wet. Kort gezegd houdt het criterium in dat ouders in staat moeten zijn beslissingen van enig belang over hun kind in gezamenlijk overleg te nemen.

Wat moet ik doen als de andere ouder niet meewerkt ?

In het geval van gezamenlijk gezag heeft u toestemming nodig van de andere ouder voor een schoolwijziging van uw kind, de aanvraag van een paspoort of ID-kaart, een vakantie naar het buitenland of een (medische) behandeling voor uw kind. Als de andere ouder hier niet aan wil meewerken kunt u vervangende toestemming vragen aan de rechtbank. De rechtbank kan dan in plaats van de andere ouder toestemming geven voor bijvoorbeeld een schoolwijziging van uw kind. Of de rechtbank deze toestemming verleent hangt af van alle belangen. De rechtbank weegt namelijk de belangen van uw kind, uw belang en dat van de andere ouder tegen elkaar af en neemt op basis daarvan een beslissing.

Kennismaken ?

Neem vrijblijvend contact op met een van onze advocaten of mediators.
Wij vertellen graag wat wij voor u kunnen betekenen.

Scheiden en Mediation: een vreedzame scheiding

Is mediation de oplossing voor een vreedzame scheiding? Een scheiding is een emotioneel en vaak moeilijk proces. Het kan leiden tot conflicten, bitterheid en langdurige...

Gezamenlijk gezag – het klemcriterium

De Hoge Raad oordeelde al eerder over het toewijzen van gezamenlijk gezag. De Hoge Raad ging specifiek in op de vraag of gezamenlijk gezag toch mogelijk is als voldaan wordt aan...
Meer_mist

De legitieme portie

Het onterfde kind heeft recht op een legitieme portie. De legitieme portie is de helft van het erfdeel waar het kind recht op zou hebben gehad als hij niet onterfd was. De...