Beëindiging samenleving

Wat staat er in de samenlevingsovereenkomst ?

In Nederland kiezen steeds meer stellen voor samenwonen in plaats van trouwen. Het scheidingsproces bij getrouwde koppels en samenwoners verschilt. Maar ook in dit geval geldt dat er een hoop u af kan komen en er verschillende dingen geregeld moeten worden. Zo moeten er bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over de (gemeenschappelijke) woning of over uw minderjarige kinderen.

In een samenlevingscontract/ overeenkomst zijn afspraken opgenomen die gelden tijdens de samenleving. Vaak is hierin ook opgenomen hoe mensen deze overeenkomst kunnen beëindigen. Soms staan er ook afspraken in over de manier waarop gezamenlijk vermogen of schulden moeten worden verdeeld na beëindiging van de relatie. Dit komt in de praktijk echter niet veel voor. Schulden die partners samen aangaan, zoals de hypotheekschuld bij de aankoop van een huis, blijven ook na de scheiding een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De schuldeiser kan  beide partners, ook na het uit elkaar gaan, ieder afzonderlijk aanspreken voor gemaakte schulden. Dit heet ‘hoofdelijke aansprakelijkheid’. 

Ex-partners kunnen alleen van deze hoofdelijke aansprakelijkheid af als ze het samen eens worden wie de hypotheek (en de daarbij horende woning) overneemt, dit op papier zetten en de schuldeiser met deze wijziging akkoord gaat. Het is dus van belang om hierover ook in gesprek te gaan met de hypotheekverstrekker om te bespreken wat de mogelijkheden zijn. 

Soms bevat de samenlevingsovereenkomst ook afspraken over alimentatie of over het pensioen dat is opgebouwd tijdens de relatie. In dat geval moeten mensen afspraken maken over de voortzetting daarvan of de verdeling hiervan na het uit elkaar gaan. Als er geen afspraak over alimentatie in de samenlevingsovereenkomst staat, is er geen sprake van een partneralimentatieverplichting. Als er kinderen zijn, geldt er uiteraard wel een kinderalimentatieverplichting. Een advocaat/mediator kan u hierbij helpen. 

Ook als u geen samenlevingsovereenkomst heeft zullen er afspraken gemaakt moeten worden over de gemeenschappelijke vermogensbestanddelen (zoals een woning).

Welke afspraken moeten er gemaakt worden over de kinderen ?

Woont u samen en heeft u minderjarige kinderen? Dan moet er, als u uit elkaar gaat, in ieder geval wel een ouderschapsplan komen. Anders dan bij getrouwde en geregistreerde ouders, hoeven samenwoners het ouderschapsplan niet aan een rechter voor te leggen wanneer zij uit elkaar gaan. Het is dus voldoende om samen afspraken te maken die in een ouderschapsplan kunnen worden opgenomen.

Wilt u meer weten over een ouderschapsplan? Klik dan hier of vragen onze advocaten om advies.

Kennismaken ?

Neem vrijblijvend contact op met een van onze advocaten of mediators.
Wij vertellen graag wat wij voor u kunnen betekenen.

Scheiden en Mediation: een vreedzame scheiding

Is mediation de oplossing voor een vreedzame scheiding? Een scheiding is een emotioneel en vaak moeilijk proces. Het kan leiden tot conflicten, bitterheid en langdurige...

Gezamenlijk gezag – het klemcriterium

De Hoge Raad oordeelde al eerder over het toewijzen van gezamenlijk gezag. De Hoge Raad ging specifiek in op de vraag of gezamenlijk gezag toch mogelijk is als voldaan wordt aan...
Meer_mist

De legitieme portie

Het onterfde kind heeft recht op een legitieme portie. De legitieme portie is de helft van het erfdeel waar het kind recht op zou hebben gehad als hij niet onterfd was. De...