Kosten

Wat kost het inschakelen van een advocaat ?

Ons uurtarief bedraagt in beginsel € 215,- exclusief 21% btw. Het tarief kan hoger of lager uitvallen afhankelijk van een aantal factoren (bijvoorbeeld in spoedzaken of zaken met een groot financieel belang). Wij bespreken altijd duidelijk voorafgaand aan de werkzaamheden welk uurtarief wij in rekening brengen.

Het in rekening gebrachte uurtarief is exclusief de kosten van derden. Bij kosten van derden kunt u denken aan de kosten van een deurwaarder of de kosten van de rechtbank (griffierecht). Deze kosten worden apart aan u doorbelast.

Wij brengen geen extra kosten in rekening voor kantoorkosten. Deze kosten zitten verdisconteerd in ons uurtarief.

Hoeveel tijd besteedt de advocaat aan de zaak ?

Het is praktisch onmogelijk om van tevoren volledig in te schatten hoeveel kosten de behandeling van de zaak met zich brengt. De tijdsbesteding is namelijk voor een groot deel afhankelijk van de opstelling van de tegenpartij. Ook is het in het geval dat sprake is van een procedure niet volledig in te schatten hoe de behandeld rechter de zaak aanpakt.

Wel kunnen wij een indicatie geven van de tijd die een advocaat kwijt is aan het opstellen van een brief of processtuk. Daarbij geldt natuurlijk dat een inhoudelijk juridisch stuk meer tijd kost dan een eenvoudige brief.

Als uitgangspunt voor een brief geldt dat de tijdsbesteding aan een pagina tekst ongeveer een half uur bedraagt. Voor processtukken is het uitgangspunt een tijdsbesteding van ongeveer één uur per pagina.

Voor zittingen wordt gemiddeld twee uur gereserveerd door de rechtbank. De uiteindelijk tijdsbesteding hangt uiteraard af van hoe de zitting verloopt en de aanpak van de behandeld rechter.

Wij houden onze tijd bij in tijdseenheden van zes minuten. U ontvangt van ons gespecificeerde rekeningen waaruit precies blijkt waar de tijd aan besteed is. Op onze dienstverlening zijn algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden vindt u hier.

Worden er nog andere kosten doorberekend ?

De kosten die derden bij ons in rekening brengen worden door ons voorgeschoten. Het gaat daarbij meestal om de kosten van de deurwaarder, kosten van de rechtbank (griffierechten), kosten voor uittreksels uit het bevolkingsregister, de Kamer van Koophandel of het Kadaster . Deze kosten worden vervolgens doorberekend aan u.

Behandelen jullie ook zaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging / pro deo) ?

Afhankelijk van uw inkomen en vermogen kunt u in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand. Of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand wordt beoordeeld door de Raad voor Rechtsbijstand (RvR).

Indien u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) dan betaalt de overheid mee aan de kosten van uw advocaat. U betaalt in dat geval alleen een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand vindt u informatie over de inkomensnormen en de daaraan gekoppelde eigen bijdrage.

De toevoeging geldt alleen voor de kosten van de advocaat. De kosten van derden worden ook in dit geval doorberekend. Daarbij kunt u denken aan griffierecht, kosten voor uittreksels uit het bevolkingsregister, de Kamer van Koophandel of het Kadaster.

Indien u een resultaat behaalt kan de toevoeging achteraf worden ingetrokken door de Raad voor Rechtsbijstand. U dient vervolgens uw advocaat of mediator alsnog zelf te betalen op basis van het uurtarief.

In sommige gevallen wordt geen toevoeging afgegeven. Een toevoeging wordt bijvoorbeeld niet afgegeven voor het treffen van een betalingsregeling of de aanvraag van het eigen faillissement. Ook indien sprake is van een geschil met betrekking tot de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt in principe geen toevoeging afgegeven. Vooraf bespreken wij met u of het (in beginsel) mogelijk is om een toevoeging aan te vragen.

Wij beslissen voor iedere afzonderlijke zaak of wij de zaak op basis van gefinancierde rechtsbijstand in behandeling nemen. Dat bespreken wij vooraf duidelijk met u.

Worden de kosten ook vergoed door mijn rechtsbijstandverzekering ?

Indien u een rechtsbijstandverzekering heeft moet op basis van de polis bepaald worden of het geschil waarvoor u hulp zoekt onder de dekking van de verzekering valt. Als dat het geval is dan moet de zaak tijdig bij de verzekeraar gemeld worden.

U kunt vervolgens bij de verzekeraar melden dat u wilt dat de zaak behandeld wordt door een van onze advocaten. De verzekeraar moet vooraf toestemming geven voor het inschakelen van een externe deskundige. In dat geval is het verstandig om direct na te vragen waarvoor de polis precies dekking biedt. Meestal staat in de polis een maximum bedrag waarvoor u verzekerd bent. De verzekeraar mag namelijk in principe uw verzoek om een eigen advocaat in te schakelen niet weigeren. Maar zij mag wel grenzen stellen aan de vergoeding.

 

Moet de tegenpartij de proceskosten vergoeden?

Een veel gestelde vraag is of de kosten van de ingeschakelde advocaat vergoed moeten worden door de tegenpartij.

In personen- en familiezaken wordt in de regel geen kostenveroordeling uitgesproken door de rechtbank. Iedere partij draagt zijn eigen kosten.

In de overige zaken dienen de proceskosten vergoed te worden indien de rechter een proceskostenveroordeling uitspreekt. De rechter bepaalt in dat geval welke kosten vergoed moeten worden door de partij die in het ongelijk is gesteld.

Onderdeel van deze proceskostenveroordeling is altijd het verschuldigde griffierecht en de kosten van de deurwaarder. Daarnaast wordt de in het ongelijk gestelde partij vaak veroordeeld tot betaling van een deel van de advocaatkosten van de andere partij. Houd er rekening mee dat de advocaatkosten praktisch nooit volledig worden vergoed. De rechtbank hanteert een puntenstelsel voor de toekenning van advocaatkosten.

Voor meer informatie over de kosten van een rechtszaak kunt u kijken op de website van de Rechtspraak.

Nog vragen over onze tarieven ?

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie over onze tarieven. Wij vertellen graag wat wij voor u kunnen betekenen.

Scheiden en Mediation: een vreedzame scheiding

Is mediation de oplossing voor een vreedzame scheiding? Een scheiding is een emotioneel en vaak moeilijk proces. Het kan leiden tot conflicten, bitterheid en langdurige...

Gezamenlijk gezag – het klemcriterium

De Hoge Raad oordeelde al eerder over het toewijzen van gezamenlijk gezag. De Hoge Raad ging specifiek in op de vraag of gezamenlijk gezag toch mogelijk is als voldaan wordt aan...
Meer_mist

De legitieme portie

Het onterfde kind heeft recht op een legitieme portie. De legitieme portie is de helft van het erfdeel waar het kind recht op zou hebben gehad als hij niet onterfd was. De...