Familierecht

Familierecht: scheiden én meer

Het familierecht grijpt diep in het privéleven en gaat vaak gepaard met veel emoties. Op het moment dat u en uw partner besluiten uit elkaar te gaan breekt er een moeilijke tijd aan. Er komt veel op u af en u heeft waarschijnlijk veel vragen. Tijdens een scheiding is het belangrijk dat u goed en professioneel begeleid wordt. Onze advocaten kunnen de  vragen die u heeft beantwoorden op basis van hun kennis en ervaring. Daarnaast kunnen zij adviseren op het moment dat u besluit te scheiden. Wij helpen u bij het regelen van de gevolgen van de scheiding.

Ook nadat u en uw ex-partner uit elkaar zijn, kunnen er nieuwe discussies ontstaan. Zo kan het zijn dat u en uw ex-partner het niet eens kunnen worden over de wijziging van een zorgregeling. Daarnaast komt het voor dat er veranderingen optreden in uw (gezins)situatie waardoor eerder gemaakte afspraken niet meer kloppen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een wijziging van de eerder vastgestelde kinderalimentatie. Is uw inkomen gewijzigd of heeft u een kind gekregen met uw nieuwe partner? Lukt het niet om deze kwesties samen op te lossen? Onze gespecialiseerde advocaten kunnen u voorzien van advies of bijstaan in een gerechtelijke procedure.

Juridisch advies, mediation of procederen in familiezaken

Onze familierechtadvocaten kunnen u in het familierecht bijstaan op de volgende gebieden:

 • (Echt)scheidingsprocedures;
 • Beëindiging samenleving;
 • Financiële afwikkeling van de scheiding;
 • Partneralimentatie;
 • Pensioen;
 • Ouderschapsplan;
 • Ouderlijk gezag;
 • Hoofdverblijfplaats;
 • Zorg- en contactregeling;
 • Kinderalimentatie;
 • Ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing en een gezagsbeëindigende maatregel;
 • Adoptie;
 • Draagmoederschap (nationaal en internationaal).

In alle gevallen voorzien onze advocaten u  van een deugdelijk juridisch advies en begeleiden u op een professionele wijze in een procedure. Daarbij verliezen zij de belangen van de betrokkenen niet uit het oog. 

Het is in echtscheidingssituatie of wanneer er een conflict is tussen u en uw ex-partner moeilijk een goede communicatie in stand te houden. Vaak lijkt het dan een brug te ver om ook nog in harmonie al deze zaken te regelen. Veelal wordt gedacht dat een rechterlijke procedure dé oplossing is voor een conflict. Uiteraard kan een van onze familierechtadvocaten u in bovengenoemde situaties bijstaan in een gerechtelijke procedure. Ook kan er gezocht worden naar een oplossing zonder tussenkomst van de rechter. Dit kan bijvoorbeeld door middel van mediation. Bij mediation wordt gezocht naar een oplossing op maat. Een van de voordelen van mediation is dat u zelf de regie houdt over de afspraken die gemaakt worden. Meer weten over mediation? Neem contact op of lees hier meer.

Kennismaken ?

Neem vrijblijvend contact op met een van onze advocaten of mediators.
Wij vertellen graag wat wij voor u kunnen betekenen.

Scheiden en Mediation: een vreedzame scheiding

Is mediation de oplossing voor een vreedzame scheiding? Een scheiding is een emotioneel en vaak moeilijk proces. Het kan leiden tot conflicten, bitterheid en langdurige...

Gezamenlijk gezag – het klemcriterium

De Hoge Raad oordeelde al eerder over het toewijzen van gezamenlijk gezag. De Hoge Raad ging specifiek in op de vraag of gezamenlijk gezag toch mogelijk is als voldaan wordt aan...
Meer_mist

De legitieme portie

Het onterfde kind heeft recht op een legitieme portie. De legitieme portie is de helft van het erfdeel waar het kind recht op zou hebben gehad als hij niet onterfd was. De...