Faillissementsrecht

De rechtbank benoemt bewindvoerders en curatoren in surséances en faillissementen en in geval van wettelijke schuldsanering. Deze wettelijke taak wordt door onze insolventierecht-advocaten uitgevoerd.

Particulieren die uitleg wensen over mogelijke problemen op het gebied van schuldsanering, faillissement en surséance, worden verwezen naar de website van het ministerie van Justitie, daar kunnen ook folders worden aangevraagd. Ook op de website van de gemeente Groningen is informatie hierover te vinden.