Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden- wat is dat precies?

Veel mensen kennen algemene voorwaarden onder de term “de kleine lettertjes”. Algemene voorwaarden zijn een aantal regels die bedoeld zijn op meerdere contracten van toepassing te zijn. Zo hanteert bijvoorbeeld een schildersbedrijf of een aannemer vaak algemene voorwaarden (bij een aannemer wordt vaak de AVA 1992 of de UAV van toepassing verklaard). In de algemene voorwaarden wordt bijvoorbeeld geregeld binnen welke termijnen betaald en geleverd moet worden en welke rechter bevoegd is. Vaak worden in de algemene voorwaarden ook regels opgenomen om de aansprakelijkheid te beperken of zelfs uit te sluiten. Niet iedere uitsluiting mag, of is zinvol.

Mijn wederpartij verwijst naar algemene voorwaarden, zijn deze van toepassing?

Algemene voorwaarden zijn snel van toepassing. Als bijvoorbeeld op de offerte wordt verwezen naar de algemene voorwaarden wordt al snel geoordeeld dat deze van toepassing zijn. Dat is niet automatisch zo. De wederpartij moet namelijk wel redelijkerwijs kennis hebben kunnen nemen van de algemene voorwaarden. Dat is in de standaardovereenkomsten het geval als voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst de algemene voorwaarden aan u zijn overhandigd. Bij overeenkomsten die via de telefoon zijn gesloten ligt dat iets anders. Overhandigen is dan in de regel niet mogelijk. In dat geval is een oplossing de voorwaarden te deponeren bij bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel en bij de griffie van de rechtbank. De klant kan dan te allen tijde de voorwaarden inzien. Het gebeurt vaak dat de gebruiker van algemene voorwaarden vergeet om deze met de offerte of de overeenkomst mee te sturen. De wederpartij heeft dan de mogelijkheid om de algemene voorwaarden te vernietigen.

Tegenwoordig worden veel overeenkomsten via het internet gesloten. De algemene voorwaarden moeten dan om geldig te zijn vóór of tijdens het sluiten van de overeenkomst op een zodanig wijze ter beschikking worden gesteld dat deze door de klant kunnen worden opgeslagen en voor de klant toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming.

Vraagt u zich af of uw algemene voorwaarden geldig zijn? Wij kunnen uw algemene voorwaarden beoordelen op rechtsgeldigheid en doelmatigheid. Daarnaast kunnen we op uw verzoek algemene voorwaarden voor u opstellen.