Wanprestatie

Wanprestatie

Wanprestatie! Wat zijn mijn mogelijkheden?

Er is sprake van een tekortkoming in de nakoming (wanprestatie) als de overeenkomst niet (geheel) of bijvoorbeeld niet goed wordt nagekomen. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als de koper van een auto deze wel afneemt maar niet betaalt, of de auto blijkt kapot te zijn. Nadat vastgesteld is of er sprake is van een tekortkoming moet beoordeeld worden of dat aan de schuldenaar kan worden toegerekend. Met andere woorden: is de schuldenaar aansprakelijk voor de tekortkoming.

Als u constateert dat er sprake is van een tekortkoming dan is het van belang dat u niet te lang wacht met het inlichten van de schuldenaar. Van u wordt namelijk verwacht dat u binnen een redelijke termijn de schuldenaar op de hoogte stelt van de tekortkoming. In sommige gevallen moet u de schuldenaar bovendien in gebreke stellen. Dat betekent dat u de schuldenaar waarschuwt en schriftelijk nog een termijn gunt om de afspraak (goed) na te komen. Er zijn echter gevallen dat nakoming niet meer mogelijk is. Dat is bijvoorbeeld het geval indien iemand een trouwjurk heeft gekocht voor een bruiloft, maar deze wordt pas na de bruiloft geleverd. De nakoming heeft dan geen zin meer. U hoeft dan een schuldenaar niet in gebreke te stellen. Ook als in het contract een vaste termijn voor nakoming is afgesproken hoeft u de schuldenaar niet nog een kans te geven. Op dat moment heeft u wellicht recht op schadevergoeding.

Wij hebben jarenlange ervaring op het gebied van het contractenrecht. Legt u uw situatie ter beoordeling aan ons voor zodat wij u kunnen adviseren over uw mogelijkheden.