Overeenkomst ontbinden

Overeenkomst ontbinden

Mag ik een overeenkomst ontbinden?

Kan een overeenkomst ontbonden worden als u bijvoorbeeld geen vertrouwen meer hebt in de wederpartij? Nee. Een overeenkomst mag niet zomaar geheel of gedeeltelijk worden ontbonden. Het enkele feit dat u geen vertrouwen meer heeft in uw wederpartij geeft u geen recht de overeenkomst te ontbinden.

In enkele gevallen mag de overeenkomst wel worden ontbonden. Dat is het geval indien de wederpartij zijn verplichtingen niet (goed) nakomt. Maar let op er gelden wel een aantal (strenge) voorwaarden. Zo moet de tekortschietende partij in verzuim verkeren. Dat betekent dat de schuldenaar in beginsel schriftelijk een termijn voor nakoming moet worden gegund. Indien deze termijn ongebruikt is verstreken verkeert de schuldenaar in verzuim.

Wilt u een overeenkomst ontbinden? Neem dan contact met ons op zodat wij u tijdig kunnen adviseren en begeleiden.