Mondelinge overeenkomst

Mondelinge overeenkomst

Is een mondelinge overeenkomst ook geldig?

Een mondelinge afspraak (overeenkomst) is net als een schriftelijke overeenkomst rechtsgeldig. Het is echter veel ingewikkelder om het bestaan en de inhoud van een mondelinge overeenkomst te bewijzen. De mogelijkheid bestaat dat de andere partij wel erkent dat er een overeenkomst bestaat, maar aangeeft dat de inhoud van de afspraak anders is. Het is ook mogelijk dat de andere partij geheel ontkent dat er een overeenkomst bestaat.

Dat betekent niet dat u geen mogelijkheden heeft. Het kan zijn dat er getuigen zijn of dat het bestaan van de afspraak afgeleid kan worden uit het feit dat er al (gedeeltelijk) uitvoering is gegeven aan de gemaakte afspraken. Wij kunnen meestal snel voor u beoordelen of er mogelijkheden bestaan om nakoming van de afspraak te vorderen.