Woonruimte

De wet maakt onderscheid tussen de huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte en de huurovereenkomst voor onzelfstandige woonruimte. Een zelfstandige woning is een woning met een eigen toegang en een eigen keuken en toilet. Woningen zonder eigen toegang en waarbij het toilet, de keuken en de andere sanitaire voorzieningen worden gedeeld zijn onzelfstandige huurwoningen. Bij onzelfstandige woonruimte kan gedacht worden aan studentenkamers.

Duur huurovereenkomst woonruimte

De huurovereenkomst woonruimte kan voor verschillende periodes worden aangegaan. Hieronder volgt een opsomming van de verschillende soorten huurovereenkomsten:

 • de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd;
 • de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd met een minimumduur van één jaar;
 • de huurovereenkomst voor maximaal twee jaar of korter bij zelfstandige woonruimte;
 • de huurovereenkomst voor maximaal vijf jaar bij onzelfstandige woonruimte;
 • de huurovereenkomst voor bepaalde tijd maar langer dan twee jaar bij zelfstandige woonruimte;
 • de huurovereenkomst voor bepaalde tijd maar langer dan vijf jaar bij zelfstandige woonruimte;
 • de huurovereenkomst op basis van de Leegstandswet;
 • de huurovereenkomst op basis van de diplomatenclausule;
 • hospita verhuur.

Afhankelijk van de wensen met betrekking tot de duur van de huurovereenkomst kan één van de voornoemde vormen worden gekozen. Het is van belang om nauwkeurig te werk te gaan bij het sluiten van de huurovereenkomst. Een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd kan bijvoorbeeld door de verhuurder alleen opgezegd worden op grond van de in de wet genoemde gronden. De huurder daarentegen mag deze huurovereenkomst op ieder moment opzeggen zonder opgave van redenen. Uiteraard is de huurder wel gebonden aan de opzegtermijn.

Onbepaalde tijd

De huurovereenkomst voor onbepaalde tijd met een minimumduur van een jaar kan gedurende dit eerste jaar niet worden opgezegd door de huurder, maar ook niet door de verhuurder. Deze huurovereenkomst geeft de verhuurder de zekerheid dat de woning in ieder geval voor een jaar verhuurd is.

Kortdurende overeenkomst

Vanaf 1 juli 2016 is het mogelijk om zelfstandige en onzelfstandige woonruimte kortdurend te verhuren. De zelfstandige woonruimte kan voor maximaal twee jaar verhuurd worden en de onzelfstandige woonruimte voor maximaal vijf jaar. Na ommekomst van de overeengekomen termijn heeft de huurder geen recht op huurbescherming. De huurovereenkomst komt na de overeengekomen duur in principe automatisch (zonder opzegging) tot een einde.

Aanzegging einde kortdurende huurovereenkomst

Let op, het is wel vereist dat de verhuurder het aflopen van de huurtermijn schriftelijk binnen de in de wet gestelde termijn aan de huurder bevestigt. De aanzegging moet minimaal één maand en maximaal drie maanden voor het einde van de huurovereenkomst worden medegedeeld. Het is derhalve van belang om de aanzegging goed te timen. Indien te vroeg of te laat wordt aangezegd dan wordt de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd verlengd. En een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd kan door de verhuurder alleen opgezegd worden op grond van de in de wet genoemde gronden. Feitelijk betekent dat vaak dat de verhuurder het niet meer in zijn macht heeft de huurovereenkomst zelf te beëindigen.

Tussentijds opzeggen in geval kortdurende huurovereenkomst

Verder is het van belang dat de wet bepaalt dat de huurder in geval van de kortlopende huurovereenkomst tussentijds mag opzeggen. De verhuurder mag niet tussentijds opzeggen.

Vragen over de duur en de opzegmogelijkheden van een huurovereenkomst? Indien u vragen heeft over de duur van de huurovereenkomst en de mogelijkheden van opzegging van de huurovereenkomst, neem dan vrijblijvend contact op met één van onze specialisten. In de regel kunnen wij vrij snel aan de hand van de huurovereenkomst bepalen wat uw mogelijkheden zijn.

Beëindiging huurovereenkomst woonruimte

Huurders van woonruimte genieten huurbescherming. Een verhuurder mag de huur niet zomaar opzeggen. De verhuurder mag de huurovereenkomst alleen opzeggen op grond van de in de wet genoemde zes gronden.

De zes opzeggingsgronden zijn:

 • de huurder gedraagt zich niet zoals een goed huurder betaamt (wanprestatie);
 • op grond van de diplomatenclausule;
 • indien de verhuurder een beroep doet op dringend eigen gebruik van het gehuurde;
 • indien de huurder een redelijk aanbod tot het sluiten van een nieuwe overeenkomst afwijst;
 • indien de verhuurder een krachtens bestemmingsplan op het verhuurde rustende bestemming wil verwezenlijken waarbij de voortzetting van de huurovereenkomst niet mogelijk is;
 • in het geval van hospita-verhuur.

Indien de huurder niet instemt met de opzegging van de huurovereenkomst moet een vordering worden ingediend bij de kantonrechter. Op dat moment is het in ieder geval verstandig om hulp in te schakelen van een specialist.

Heeft u vragen over de opzegging van een huurovereenkomst? Indien u voornemens bent om de huurovereenkomst met uw huurder op te zeggen op één van de bovengenoemde gronden dan is het raadzaam om tijdig juridisch advies in te winnen. De ervaring leert dat een gedegen voorbereiding eerder leidt tot een succesvolle beëindiging van de huurovereenkomst. Onze advocaten kunnen u adviseren over de wijze waarop u de opzegging het beste vorm kunt geven.

Groningen
Westersingel 49
050 - 318 52 86

Assen
Stationsstraat 9
0592 - 201 031

Vrijblijvend kennismakingsgesprek?
Plaats een terugbelverzoek of bel
050 - 318 52 86