Indienen vordering Faillissement

Vordering indienen ter verificatie

Heeft u een vordering op een gefailleerde? U kunt uw vordering ter verificatie bij de curator indienen door middel van onderstaand formulier. Nadat u het formulier heeft verzonden ontvangt u een automatische ontvangstbevestiging. De curator zal de vordering vervolgens in behandeling nemen en u middels het opgegeven e-mailadres berichten over de plaatsing op de lijst van voorlopig erkende of betwiste crediteuren.

Faillissement
Naam schuldeiser*:
Naam contactpersoon*:
Adres schuldeiser*:
Postcode schuldeiser*:
Woonplaats schuldeiser*:
E-mailadres*
Telefoon schuldeiser*:
Bankrekening schuldeiser*:
Vordering incl. btw*:
BTW bedrag*:
Toelichting vordering*:
Bewijsstukken uploaden* (als één pdf document uploaden)
Eigendomsvoorbehoud*:
JaNee
Toelichting eigendomsvoorbehoud
Bewijsstukken uploaden (als één pdf document uploaden)
Pand- / Hypotheekrecht*:
JaNee
Toelichting pand- / hypotheekrecht
Bewijsstukken uploaden (als één pdf document uploaden)
Overige rechten*:
JaNee
Toelichting overige rechten
Bewijsstukken uploaden (als één pdf document uploaden)
Veiligheidscode*
captcha

Velden met een * zijn verplicht