Nieuws

Wetsvoorstel erfgenamen beter beschermd

Wetsvoorstel erfgenamen beter beschermd

Op 11 juni 2015 is een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer met als doel dat erfgenamen beter beschermd worden tegen een zogenaamde schuldenerfenis. Een erfenis waarbij de schulden hoger zijn dan de baten.

Het gebeurt geregeld dat een erfenis zonder dat men zich er bewust van is stilzwijgend zuiver wordt aanvaard met als gevolg dat de erfgenaam met zijn privévermogen staat voor de schulden van de nalatenschap. De staatssecretaris wil de wet nu zo wijzigen dat in enkele bijzondere situaties alsnog (gedeeltelijk) beneficiair aanvaard kan worden. Beneficiair aanvaarden wil zeggen dat op het moment dat er niet voldoende bezittingen zijn om de schulden mee te betalen de erfgenaam niet met zijn eigen vermogen aansprakelijk is.

Het wetsvoorstel houdt in dat indien de erfenis al zuiver is aanvaard en de erfgenaam wordt vervolgens bekend met een schuld van de nalatenschap die hij niet kende en ook niet behoorde te kennen, hij de kantonrechter binnen drie maanden na de ontdekking van die schuld kan verzoeken om gemachtigd te worden de erfenis voor wat betreft die schuld alsnog beneficiair te aanvaarden.

Heeft u vragen over de wijze van aanvaarding van een nalatenschap, of vragen over (on)verwachte schulden in een nalatenschap dan kunt u contact met ons opnemen.

Reageer op dit bericht