Nieuws

Partneralimentatie en lotsverbondenheid

Tijdens een echtscheidingsprocedure wordt met regelmaat verzocht om betaling van partneralimentatie. De grond voor het vaststellen van partneralimentatie is gelegen in de lotsverbondenheid die door een huwelijk ontstaat. Uit de rechtspraak blijkt dat er feiten en omstandigheden kunnen zijn die er voor zorgen dat er geen (of niet langer) verplichting is tot het betalen van partneralimentatie. Naast financiele redenen kunnen dat ook niet-financiele redenen zijn. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld ernstige misdragingen van de alimentatiegerechtigde tegenover de alimentatieplichtige. Dat niet spoedig aangenomen mag worden dat er sprake is van ernstige misdragingen die de lotsverbondenheid verloren doet gaan, blijkt uit een recente uitspraak (18 juni 2015) van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Advocaat mr. Janssen van Meerburg & Mok advocaten Рmediators stond de alimentatiegerechtigde bij.

In de betreffende uitspraak overwoog het hof dat de lotsverbondenheid verloren kan gaan door bijvoorbeeld het grievend karakter van het gedrag van de alimentatiegerechtigde. Het hof vindt het weliswaar aannemelijk dat de alimentatiegerechtigde tijdens zich het huwelijk heeft misdragen tegenover de alimentatieplichtige en de kinderen, maar dat gedrag is volgens het hof niet zodanig grievend geweest dat in redelijkheid niet meer van de alimentatieplichtige kan worden gevergd om nog bij te dragen in het levensonderhoud van de alimentatiegerechtigde. Het hof vindt het daarbij van belang dat het gedrag van de alimentatiegerechtigde verband houdt met haar psychiatrische stoornis en dat tot op zekere hoogte de psychiatrische stoornis onderdeel uitmaakt van het gezamenlijke verleden van partijen. Het hof acht verder van belang dat partijen al lange tijd gehuwd waren. Na het huwelijk optredend grievend gedrag van een gewezen echtgenoot jegens de ander dat verband houdt met een tijdens het huwelijk ontstane geestesziekte doet daardoor minder snel afbreuk aan de lotsverbondenheid waarop de wederzijdse onderhoudsplicht steunt.

Heeft u vragen over bijvoorbeeld een echtscheiding, partneralimentatie en/of kinderalimentatie, neem dan contact op met een van onze advocaten die gespecialiseerd is op het gebied van het familierecht.

Tags: , ,

Reageer op dit bericht