Nieuws

Vernietigen erkenning

Kan de erkenning door de niet biologische vader vernietigd worden?

De casus is als volgt. Een man en vrouw hebben een relatie gehad. Nadat de relatie was geëindigd is er een kind geboren waarvan de man de biologische vader is. Tijdens de geboorte had de vrouw inmiddels een relatie met een andere man. De vrouw heeft haar nieuwe partner enkele maanden na de geboorte het kind laten erkennen zonder medeweten van haar ex-partner. Dit terwijl de man in de periode na de geboorte meerdere malen te kennen had gegeven dat hij het kind wilde erkennen. Namens de man hebben wij de rechtbank verzocht de erkenning te vernietigen en de man alsnog toestemming te verlenen het kind te erkennen. Wat vond de rechter daarvan?

Eerdere rechtspraak laat zien dat de erkenning van een kind niet snel terug gedraaid wordt, ook al is de erkenner niet de biologische vader van het kind. In deze situatie was het echter anders. Zowel de rechtbank als het hof hebben overwogen dat het uitgangspunt is dat de man en het kind recht hebben op erkenning van hun relatie en familierechtelijke betrekking. De vrouw had gesteld dat haar belang om het kind door haar huidige partner te laten erkennen erin was gelegen dat zij samen met elkaar als gezin een eenheid wilden vormen. De rechtbank en het hof zijn echter van oordeel dat het belang van de vrouw ondergeschikt is aan het belang van de man om het kind alsnog te erkennen. Verder zijn de rechtbank en het hof van oordeel dat de man niet tijdig om vervangende toestemming van de rechter heeft kunnen vragen en de erkenning door de partner van de vrouw vernietigd moet worden. De man heeft vervolgens vervangende toestemming gekregen om het kind te erkennen. Voor de volledige uitspraak klik hier.

Heeft u ook vragen over erkenning gezag en/of omgang neem dan contact op met een van onze advocaten familierecht in Groningen of Assen.

Tags: , , ,

Reageer op dit bericht