Nieuws

Buitengerechtelijke kosten – Incassokosten

In zijn arrest van 13 maart 2015 heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de vraag of het voor een vergoeding van de buitengerechtelijke kosten ook noodzakelijk is dat komt vast te staan dat de schade ook daadwerkelijk is geleden. De Hoge Raad is van oordeel dat het niet vereist is dat dit komt vast te staan.

In dit arrest heeft de Hoge Raad nogmaals op een rij gezet wat volgens vaste rechtspraak vereist is voor toewijzing van een vordering tot vergoeding van kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid.

Vereist is dat:
– een direct verband (condicio sine qua non) bestaat tussen de aansprakelijkheid scheppende gebeurtenis en de kosten;
– de kosten in zodanig verband staan met die gebeurtenis dat zij, mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en van de schade, aan de aansprakelijke persoon kunnen worden toegerekend;
– het redelijk was om in verband met een onderzoek naar de mogelijke gevolgen van die gebeurtenis deskundige bijstand in te roepen van bijvoorbeeld een advocaat; en
– de daartoe gemaakte kosten redelijk zijn.

Voor vergoeding van de hier bedoelde kosten is echter niet vereist dat uiteindelijk komt vast te staan dat schade is geleden (zie ook een uitspraak van de Hoge Raad 11 juli 2003).

De Hoge Raad heeft het arrest van het gerechtshof Den Haag van 29 oktober 2013 vernietigd, en het geding verwezen naar het gerechtshof Amsterdam ter verdere behandeling en beslissing (ECLI:NL:HR:2015:586)

Heeft u vragen over het incasseren van uw vordering? Neem gerust contact op met een van onze advocaten.

Tags: , , , ,

Reageer op dit bericht