Nieuws

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie

Bij het vaststellen van de hoogte van te betalen kinderalimentatie wordt door de rechter gebruik gemaakt van de ‘TREMAnormen‘. De TREMAnormen zijn richtlijnen die door de Expertgroep Alimentatienormen zijn vastgesteld. In deze expertgroep zitten familierechters die gespecialiseerd zijn alimentatiezaken. Het doel van deze Expertgroep is volgens de website Rechtspraak.nl: “het leveren van een bijdrage aan de voorspelbaarheid en rechtszekerheid van de rechtspraak in alimentatiezaken”.

Het rapport bevat normen of richtlijnen die bij de vaststelling van alimentatie kunnen worden gehanteerd. In de praktijk worden de richtlijnen eigenlijk altijd gevolgd door rechters. De richtlijn is per 1 januari 2015 gewijzigd. De rechtbank Den Haag heeft de aangepaste richtlijn naast zich neergelegd en vaart zijn eigen koers (lees hier de uitspraak). Dit is zeer opmerkelijk te noemen aangezien de richtlijnen zoals gezegd wordt vastgesteld door rechters die gespecialiseerd zijn in alimentatiezaken. Indien de verschillende rechtbanken hun eigen normen gaan aanleggen, betekent dit dat er een grote rechtsonzekerheid ontstaat. Voor advocaten wordt het dan moeilijk om cliënten te adviseren. Hoe de rechtspraak zich op dit gebied zal ontwikkelen zal de komende tijd moeten blijken. Onze advocaten houden de ontwikkelingen goed in de gaten. Wilt u meer weten over de laatste ontwikkelingen en/of een wijzing kinderalimentatie aanvragen, neem dan contact op met een van onze familierecht advocaten.

Tags: , , , ,

Reageer op dit bericht