Nieuws

Alimentatie en schulden

Zijn schulden van invloed op het vaststellen van de hoogte van alimentatie? Schulden verminderen over het algemeen de mogelijkheid tot het betalen van alimentatie. In de rechtszaal wordt door advocaten nogal eens gediscussieerd over de vraag of bepaalde schulden wel of niet meegenomen moet worden bij de berekening van de alimentatie. De rechter bepaalt vaak dat als de schulden niet uit het huwelijk stammen er geen rekening mee moet worden gehouden bij de berekening van de alimentatie.

Dat is echter veel te kort door de bocht. De Hoge Raad heeft in de afgelopen jaren reeds diverse keren bepaald dat bij het berekenen van de hoogte van de alimentatie in beginsel rekening moet worden gehouden met alle schulden van de alimentatieplichtige.

Het Hof ‘s-Hertogenbosch dacht daar echter anders over en oordeelde in haar uitspraak van 31 oktober 2013 dat met een schuld van de man aan zijn ouders geen rekening moest worden gehouden omdat er niet was aangetoond dat er een aflossingsverplichting was en/of dat er ook daadwerkelijk op de schuld werd afgelost.

De Hoge Raad dacht daar anders over en bevestigde in januari 2015 nogmaals zijn eerder gedane uitspraken. De Hoge Raad motiveerde dat als volgt: `Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad dient bij het bepalen van de draagkracht rekening te worden gehouden met alle schulden van de onderhoudsplichtige, ook met schulden waarop niet wordt afgelost. Weliswaar kan de rechter redenen aanwezig oordelen om in afwijking van deze hoofdregel aan bepaalde schulden geen of minder gewicht toe te kennen, maar in dat geval dient hij dit oordeel te motiveren (vgl. onder meer HR 14 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:627, NJ 2014/169).’

Kortom bij het berekenen van alimentatie moet in beginsel rekening gehouden worden met alle schulden die iemand heeft. Wilt u de hoogte van uw alimentatie (opnieuw) laten berekenen neem dan contact op met een van onze advocaten.

Tags: , , , , , ,

Reageer op dit bericht